Med blicken framåt

För att nå våra tillväxtmål, bli en effektivare verksamhet och bidra till en ljusare framtid ur hållbarhetssynpunkt  behövs rätt förutsättningar!

Vi bygger för framtiden

Vårt spännande om- och tillbyggnadsprojekt pågår för fullt!

För att nå våra tillväxtmål och bli en effektivare verksamhet behövs rätt förutsättningar – där är nya och större lokaler en viktig del! Vi hoppas att vår största investering någonsin, landar väl och står klar under 2020.

Vill du läsa mer om projektet kan du här ta del av Nässjö näringslivs inledande intervju när projektet var i sin linda.

Sedan dess har det visuellt sett hänt mycket kring lokalerna i Nässjö. Det började med rivning och rensning som ni gått över till om- och tillbyggnation.

Vill du ser mer bilder finns det här ett litet bildarkiv.

I vårt hållbarhetsarbete tänker vi långsiktigt

Alla har ett ansvar och alla kan göra något! Stor som liten insats – allt räknas!

Här ska vi skriva och berätta om de insatser vi gör utefter de mål vi har med vårt hållbarhetsarbete. Visa på vad vi kan göra och vad vi kan bidra med i att agera hållbart.

Utifrån de 17 globala mål som FN har angivit har Nevotex valt ut 15 stycken att arbeta vidare med. Mål där vi ser att vi kan bidra och arbeta för att påverka miljön mindre.

 

Text

 

 

 

 

 

 

 

Nevotex prioriterade mål för 20??

15 hållbara mål i fokus

Vår värdegrund

Kunden i fokus

Vi ska med hög servicegrad uppfylla våra överenskommelser och möta kundens förväntningar.

Professionell

På Nevotex är vi kompetenta och affärsmässiga

 • Vi är goda representanter för företaget.
 • Vi löser arbetsuppgifter effektivt och med rätt kvalitet.
 • Vi agerar på ett sätt som är affärsmässigt bra för kunder, leverantörer och företag.
 • Vi bemöter varandra professionellt och med respekt.
 • Vi arbetar med hållbarhet miljömässigt, ekonomiskt och med socialt ansvarstagande.

Innovativ

På Nevotex är vi nyfikna och kreativa.

 • Vi är öppna för förändringar, ser möjligheter, vågar utmana det etablerade, vill utvecklas och bli bättre.
 • Vi hittar nya vägar och nya lösningar som driver företaget, vår avdelning, kunden och leverantörer framåt.
 • Vi genomför ständiga förbättringar.

Engagerad

På Nevotex är vi ansvarstagande och entusiastiska.

 • Vi är bra arbetskamrater och bidrar till trivsel och arbetsglädje.
 • Vi utför arbetsuppgifter enligt uppgjorda rutiner.
 • Vi tar tag i problem och arbetar med problemlösning.
 • Vi skapar rätt förutsättningar för varandra; kollegor, andra avdelningar, externa parter. – ”Rätt från mig”/ ”Rätt från oss”.