Aktuellt

  1. Nevotex
  2.  » 
  3. News 3
  4.  » Framtidssatsningen närmar sig färdigställande
Vi har tidigare berättat om vår till- och ombyggnation av lager och kontor i Nässjö. Arbete pågår och närmar sig ett färdigställande.
Tillbyggnationen är klar för lagerverksamheten och ytan är utökad för att möta behovet av lagernivå och service. Just nu färdigställs kontorsytorna och ett nytt showroom.
2021 ser vi fram emot att bjuda in till nya fräscha lokaler och att få visa upp vårt material i nytt ljus.

En glädjande och dessutom hållbar nyhet är att våra solcellspaneler är på plats sedan en tid tillbaka.
Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete och de globala mål vi arbetar mot känns det bra att kunna påvisa det arbetet när vi nu är självförsörjande till ca 30 %.

Hur vi arbetar med hållbarhet, planering och vilka mål vi strävar mot – det får du se mer av när vi 2021 än mer agerar för och belyser vårt arbete med hållbarhet.