Aktuellt

  1. Nevotex
  2.  » 
  3. News 3
  4.  » Tid som kräver mod och uthållighet

 

I tuffa tider krävs mod och uthållighet och i detta läge vi befinner oss i berörs vi alla. Vi måste visa ödmjukhet och förståelse för det som sker och påverkar oss, samt vara vaksamma på den föränderliga lägesbilden.

Vi följer de uppmaningar och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger och tar givetvis vårt ansvar och visar hänsyn till de åtgärder som krävs.

Men vi vill också säga att, vi finns här! All vår verksamhet är igång i alla våra bolag!
Vi har lager, produkter och kompetens fortsatt tillgängligt – du är viktig för oss, så hör av dig!

Ta hand om dig!