Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, och arbetar kontinuerligt med förbättringar kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. För närvarande är vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete inriktat på verifiering för ISO 26000, en internationell standard för organisationers samhällsansvar. Samtidigt har vi ett särskilt fokus på fyra av FN:s globala mål:

Sammanlagt har vi valt ut tolv områden där vi bedömer att vi har särskilt möjlighet att göra långsiktig skillnad:

Vill du veta mer om vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete?
Skicka ett mejl till
sustainability@nevotex.se

Policy´s och rapporter

Läs gärna vår policy för Miljö- och Hållbarhet samt vår Kvalitetspolicy. Ta gärna del av vår hållbarhetsrapport som redogör för mer av de aktiviteter vi gör och fortsätter utveckla inom ramen för Globala målen.