Om oss

 1. Nevotex
 2.  » Om oss

Om Nevotex

Vi är inte bara Sveriges, utan även Norra Europas ledande grossist av textilier och material till stoppmöbelindustrin, tapetserare, inredare med flera. Här finns det mesta från beklädnadstyger och hudar till handverktyg och bäddmekanismer. Har vi inte den produkt du söker hjälper vi dig gärna att hitta en lösning.  Våra långa erfarenhet och passion för det vi arbetar med gör att vi är materialledande inom branschen.  Nya produkter och hjälpmedel kommer ständigt. Det gäller inte minst inom textilierna där trenderna avlöser varandra. För oss är det viktigt att allt vi har i vårt sortiment håller hög kvalitet, är funktionellt och med ett hållbarhetstänk i fokus.

Vår äldsta produkt har vi haft i över 130 år – den senaste har vi inte fått hem ännu!

 

Gamla anor och gedigen erfarenhet

1886 startade engelsmannen Henry I C Lovegrove Nässjö Vaddfabrik. Att vaddtillverkningen hamnade i Norra Målen var inte någon tillfällighet. Företagets produkter såldes nämligen främst till möbelindustrier och de fanns huvudsakligen i Götaland. Vaddfabriken låg dessutom utmed järnvägen från Nässjö till Jönköping – Mr Lovegrove förstod värdet av snabba kommunikationer. Närheten till Nässjö, en av Sveriges största järnvägsknutar, gav bästa tänkbara möjligheter att snabbt kunna leverera produkterna.

Efter tolv år, 1898, övertog Albert Fritz Nässjö Vaddfabriker. Företaget som ombildats till aktiebolag 1904,
finns än idag i familjen Fritz ägo. Verksamhetens inriktning ändrades allteftersom, för att möta behov och efterfrågan. Nässjö Vaddfabrikers egen tillverkning minskade men utvecklades istället mot grossistverksamhet. Som ett led i förändringen med den nya inriktningen att erbjuda möbelindustrin ett komplett sortiment av importerade och inhemska produkter ändrades företagets namn till Nevotex 1968.

Idag är Nevotex landets ledande materialgrossist till stoppmöbelindustrin, tapetserare och inredare. Vi har verksamheter i Danmark, Norge, Finland, Estland och Litauen. Samt återförsäljare i ett flertal länder.

NEVOTEX GROUP består av följande bolag:

 

SVERIGE

Nevotex Sverige AB
Brogatan 12, 571 41 Nässjö
0380-55 38 00
info@nevotex.se
www.nevotex.se

NORGE

Nevotex Norge A/S
Postboks 40, NO-6249 Ørskog
70 27 37 70
post@nevotex.no
www.nevotex.no

DANMARK

Nevotex Danmark
Skæring 94, 8520 Lystrup
+( 45 ) 87 52 04 44
info@nevotex.dk

FINLAND

Nevotex Finland
Päijänteenkatu 9A1, 15140 Lahti, Finland
+358 (0) 3 7824250
info@nevotex.fi
www.nevotex.fi

LITAUEN

UAB “Nevotex”
Veiverių g. 150, LT-46391, Kaunas
+370 37 407154
info@nevotex.lt
www.nevotex.lt

ESTLAND

Nevotex Eesti OÜ
Silikaltsiidi 8 (Männiku), 11216 Tallinn
+372 677 9670
info@nevotex.ee
www.nevotex.ee

NEVOTEX PRODUCTION

Med producerande verksamhet i Narva
och försäljning i Borås.  > Läs mer.
Skaraborgsvägen 3 D,  506 30 Borås
0380-55 38 00
info@nevotex.se

Nevotex i världen

Vi är Norra Europas ledande grossist av beklädnadsmaterial – material till inrednings- och stoppmöbelindustrin. Hos oss hittar du alla varianter av tyger, läder, skinn, konstläder och andra material för möbeltillverkning. Men även produkter till bil- & båtinredning, markiser samt en bred flora av tapetserarprodukter.

I Narva, Estland, driver vi vår egen produktions- och sömnadsfabrik – Nevotex Production.  Här förverkligar vi dina idéer och tar ansvar för helhetslösningen fram till färdig produkt.

Våra bolag i Norden och Baltikum tillsammans med Nevotex AB utgör NEVOTEX GROUP och vi har möjlighet att nå branchen och marknader över hela världen. Huvudkontoret finns i Nässjö, Sverige.

Kartans svarta fält är länderna där vi idag har kontor, försäljning och lager. De mörkrött markerade länderna är där vi i dagsläget har någon form av samröre med partners, leverantörer eller kunder.

Ta kontakt med oss för mer information om verksamheter, produkter och inspiration till ditt projekt.

Miljö och kvalitet

Vi är passionerade i det vi gör och kvalitet, miljö och långsiktighet är viktigt för oss. För att belysa vikten av arbete med kvalitet och att vi menar det vi säger och vill certifierar vi oss. Sedan flera år tillbaka är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vi arbetar med ständiga förbättringar för att effektivsera oss, skapa kvalitet i vårt arbete och därmed nöjda kunder. I linje med långsiktigt arbete värnar vi om miljö och människa och därför blir arbetet med hållbarhetsfrågor viktigt. Utefter FNs globala hållbarhetsmål har vi inom Nevotex-koncernen tagit fram en plan för hur vi ska agera. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete nedan.

Nevotex agerar hållbart

 Alla har ett ansvar och alla kan göra något!
Stor som liten insats – allt räknas!

I linje med ett långsiktigt arbete vill vi värna om miljö och människa och därför blir arbetet med hållbarhetsfrågor viktigt!

FN´s Globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fina mål till år 2030:
-Att avskaffa extrem fattigdom. 
-Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 
-Att främja fred och rättvisa. 
-Att lösa klimatkrisen.

Hållbarhet kräver långsiktighet

Utefter FN’s globala hållbarhetsmål har vi inom Nevotex-koncernen tagit fram en plan för hur vi ska agera.

Totalt finns idag 17 globala mål som siktar mot Agenda 2030 och vi har valt ut 12 stycken att arbeta vidare med. Mål där vi ser att vi kan BIDRA och AGERA hållbart och arbeta för att påverka miljön mindre:

1.Ingen fattigdom
2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
6.Rent vatten och sanitet

 1. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 2. Minskad ojämlikhet
 3. Hållbar konsumtion och produktion
 4. Bekämpa klimatförändringarna
 5. Hav och marina resurser
 6. Ekosystem och biologisk mångfald

  Med 4 fokusmål i sikte

  Vi har valt 4 mål som vi initialt fokuserar lite extra på inom hela vår Nevotex-koncern. Aktivitetsmål kopplade till det arbete vi gör,  
  samt i relationer till våra olika samarbetspartners.

Vår värdegrund

Kunden i fokus

Vi ska med hög servicegrad uppfylla våra överenskommelser och möta kundens förväntningar.

Professionell

På Nevotex är vi kompetenta och affärsmässiga

 • Vi är goda representanter för företaget.
 • Vi löser arbetsuppgifter effektivt och med rätt kvalitet.
 • Vi agerar på ett sätt som är affärsmässigt bra för kunder, leverantörer och företag.
 • Vi bemöter varandra professionellt och med respekt.
 • Vi arbetar med hållbarhet miljömässigt, ekonomiskt och med socialt ansvarstagande.

Innovativ

På Nevotex är vi nyfikna och kreativa.

 • Vi är öppna för förändringar, ser möjligheter, vågar utmana det etablerade, vill utvecklas och bli bättre.
 • Vi hittar nya vägar och nya lösningar som driver företaget, vår avdelning, kunden och leverantörer framåt.
 • Vi genomför ständiga förbättringar.

Engagerad

På Nevotex är vi ansvarstagande och entusiastiska.

 • Vi är bra arbetskamrater och bidrar till trivsel och arbetsglädje.
 • Vi utför arbetsuppgifter enligt uppgjorda rutiner.
 • Vi tar tag i problem och arbetar med problemlösning.
 • Vi skapar rätt förutsättningar för varandra; kollegor, andra avdelningar, externa parter. – ”Rätt från mig”/ ”Rätt från oss”.

Allmänna leveransvillkor

Läs våra bestämmelser och allmänna leveransvillkor som beskriver vad som gäller för att handla med oss.
Allmänna leveransvillkor