Aktuellt

  1. Nevotex
  2.  » 
  3. News 3
  4.  » Möbeltyget som fyller en aula

Nya Kattegattgymnasiet i Halmstad är ett av de största projekten i stadens moderna historia, med en slutnota på över en halv miljard kronor. När skolans aula skulle inredas föll valet på Nevotex möbeltyg Lido − som uppfyllde de högt ställda kraven på färg, form och kvalitet.

Ta del av beklädnadsprojektet i sin helhet här under våra CASE-sidor.