Det våras för marina miljöer

Det våras för marina miljöer

Spring is coming up – se till att vara förberedd med rätt kvalitets material för båt-, marin- och utomhusmiljö. Vi har flera olika varianter och strukturer av våra dyn-, markis- och kapellvävar. Produkter anpassade för tåliga väderförhållanden.

Ring oss eller besök vår digitala produktkatalog för mer information och inspiration.

Tack för besöket i vår monter

Tack för besöket i vår monter

under årets Stockholm Furniture Fair.

Många samtal, materialpresentationer och en hel vecka senare noterade vi ett stort intresse för vårt nya sortiment FR CURTAINS, våra brandklassade gardiner.
Det nya sortimentet publiceras inom kort på vår webb, fram till dess kontakta oss för mer infomation.

Framtidssatsningen rullar vidare

Framtidssatsningen rullar vidare

Ombyggnation går enligt plan

Projektet har varit igång ett par månader nu och etapp 1 som avser om- och tillbyggnationen av lagerlokaler fortskrider enligt plan.
Både utifrån och inifrån sett är nu de stora förändringar påtagliga. Från att vara rivningsytor till att nu befinna sig i uppbyggnationsfaser. Nya lokaler har växt fram och lagerytan växer.

Nästa etapp påbörjas efter årsskiftet och berör befintliga lokaler och dess innehåll.

Ombyggnationen är en satsning som inte bara är behövlig utan kommer att ge många fördelar för en mer effektiv lagerhantering, ett smidigare logistikflöde och i slutänden och även syftet för satsningen – bättre och snabbare leveranser till kund.

Projektet i sin helhet siktar mot färdigställande slutet av Q2 2020.