Spännande projekt på gång för Nevotex Finland

Spännande projekt på gång för Nevotex Finland

För att på ett mer professionellt sätt möta våra kunders behov och på ett mer modernt sätt kunna visa verksamhet och material, öppnar ett nytt kontor upp för Nevotex Finland.

Den 1:a oktober 2020 ser vi i koncernen fram emot att öppna nya kontoret med showroom. Platsen är Malski, Lahtis.

Ytterligare information och bilder finns framöver på finska hemsidan.

Vi bidrar – speciella tider kräver speciella insatser

Vi bidrar – speciella tider kräver speciella insatser

Vi vill bidra och hjälpa till där vi kan i den hårt ansträngda situationen som råder.

Vi ställer därför om delar av vår sömnadsproduktion och erbjuder tillverkning av skyddsrockar till sjukvården.

Behovet av olika åtgärder är stort och vi vet att vår insats kommer göra skillnad.
Har du ett liknande behov har vi flera typer av material som används inom vårdsektorn – kontakta oss.

Tid som kräver mod och uthållighet

Tid som kräver mod och uthållighet

 

I tuffa tider krävs mod och uthållighet och i detta läge vi befinner oss i berörs vi alla. Vi måste visa ödmjukhet och förståelse för det som sker och påverkar oss, samt vara vaksamma på den föränderliga lägesbilden.

Vi följer de uppmaningar och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger och tar givetvis vårt ansvar och visar hänsyn till de åtgärder som krävs.

Men vi vill också säga att, vi finns här! All vår verksamhet är igång i alla våra bolag!
Vi har lager, produkter och kompetens fortsatt tillgängligt – du är viktig för oss, så hör av dig!

Ta hand om dig!

Det våras för marina miljöer

Det våras för marina miljöer

Spring is coming up – se till att vara förberedd med rätt kvalitets material för båt-, marin- och utomhusmiljö. Vi har flera olika varianter och strukturer av våra dyn-, markis- och kapellvävar. Produkter anpassade för tåliga väderförhållanden.

Ring oss eller besök vår digitala produktkatalog för mer information och inspiration.

Framtidssatsningen rullar vidare

Framtidssatsningen rullar vidare

Ombyggnation går enligt plan

Projektet har varit igång ett par månader nu och etapp 1 som avser om- och tillbyggnationen av lagerlokaler fortskrider enligt plan.
Både utifrån och inifrån sett är nu de stora förändringar påtagliga. Från att vara rivningsytor till att nu befinna sig i uppbyggnationsfaser. Nya lokaler har växt fram och lagerytan växer.

Nästa etapp påbörjas efter årsskiftet och berör befintliga lokaler och dess innehåll.

Ombyggnationen är en satsning som inte bara är behövlig utan kommer att ge många fördelar för en mer effektiv lagerhantering, ett smidigare logistikflöde och i slutänden och även syftet för satsningen – bättre och snabbare leveranser till kund.

Projektet i sin helhet siktar mot färdigställande slutet av Q2 2020.