Framtidssatsningen rullar vidare

Framtidssatsningen rullar vidare

Ombyggnation går enligt plan

Projektet har varit igång ett par månader nu och etapp 1 som avser om- och tillbyggnationen av lagerlokaler fortskrider enligt plan.
Både utifrån och inifrån sett är nu de stora förändringar påtagliga. Från att vara rivningsytor till att nu befinna sig i uppbyggnationsfaser. Nya lokaler har växt fram och lagerytan växer.

Nästa etapp påbörjas efter årsskiftet och berör befintliga lokaler och dess innehåll.

Ombyggnationen är en satsning som inte bara är behövlig utan kommer att ge många fördelar för en mer effektiv lagerhantering, ett smidigare logistikflöde och i slutänden och även syftet för satsningen – bättre och snabbare leveranser till kund.

Projektet i sin helhet siktar mot färdigställande slutet av Q2 2020.